Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tp.Cần Thơ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2016

12:57 07/09/2016 2597

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng - Y tế
Tp. Cần Thơ

Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Cần Thơ thông báo tuyển viên chức năm 2016 cụ thể như sau:

1. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

– Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển được quy định tại Điều 22 Luật viên chức.

– Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

2. Số lượng viên chức cần tuyển:

STT

Trình độ chuyên môn

Số lượng tuyển

1

Bác sĩ Đa khoa

02

2

Bác sĩ Y học cổ truyền

02

3

Cử nhân điều dưỡng

06

4

Kỷ thuật viên y trung cấp VLTL

01

5

Dược sĩ trung học

01

 CỘNG:

12

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

– Đơn đăng ký dự tuyển viên chức theo mẫu;

– Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

– Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe;

– Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

4. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian bán và nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 05/9/2016 đến ngày 30/09/2016.

– Địa điểm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Cần Thơ (Số 768 đường 30/4, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ).

5. Hình thức và nội dung tuyển dụng:

– Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

– Nội dung xét tuyển:

a) Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

b) Kiểm tra, sát hạch thông qua phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

6. Thời gian xét tuyển: 8 giờ 00, ngày 14/10/2016, tại phòng Tổ chức – Hành chính, Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Cần Thơ.

Thông báo này được niêm yết công khai tại cổng Bệnh viện y học cổ truyền thành phố Cần Thơ và đăng báo Cần Thơ. Mọi thông tin chi tiết về tuyển dụng viên chức xin liên hệ với CN Mai Thanh Sang (Phòng Tổ chức – Hành chính, điện thoại: 07103. 838050 hoặc 0935.199.383)

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Bệnh Viện Y Học Cổ Truyền Tp.Cần Thơ
07103. 838050 hoặc 0935.199.383
số 768 đường 30 tháng 04, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tuyển dụng - Tp. Cần Thơ

Tuyển dụng - Y tế

Back to Top
Like để xem nhiều thông tin hơn
Like một lần, xem tin mãi !!!