Cần tuyển ASM

06:39 13/02/2020 203

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng - Bán hàng | Kinh doanh
Tp. Hà Nội

Cần tuyển:
1. 01 ASM Hà Nội kênh GT
2. 01 GSBH Hà Nội kênh GT
3. 04 NVBH Hà Nội kênh GT
4. 04 NVBH Hà Nội kênh GT
Anh em giới thiệu giúp nhé, liên hệ: 0948841999

THÔNG TIN LIÊN HỆ

0948841999

Tuyển dụng - Tp. Hà Nội

Back to Top