CÔNG TY TNHH NGỌC THƠ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG

20:58 14/12/2019 285

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng
Tp. Cần Thơ

Tuyển thợ máy:
– Giỏi, siêng năng, nhiệt tình… có trách nhiệm:
– Lương cao: 6 triệu.
– Chuyên cần: 3 triệu.
– Chuẩn bị máy cho chuyền tốt, kịp thời (trách nhiệm): 3 triệu.
– Thời gian làm việc: 10 giờ/ ngày; 28 ngày/ tháng.
– BHXH theo qui định nhà nước.
– Phụ cấp thêm tiền xăng khi đi công tác.
– Chỉ nhận hồ sơ đến hết ngày 10/01/2020.
Điện thoại liên hệ Ms Thơ: 0918541330

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH NGỌC THƠ
0918541330

Tuyển dụng - Tp. Cần Thơ

Tuyển dụng - Cơ khí / Kĩ thuật ứng dụng

Back to Top