Kế toán bán hàng

13:47 03/07/2018 283

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán
Tp. Hồ Chí Minh
  • Theo dõi các hợp đồng mua bán, gia công sản phẩm.
  • Luôn chủ động thực hiện các thủ tục thu hồi công nợ khi gần, đến và đã quá hạn nợ.
  • Báo cáo kịp thời tình hình công nợ khó đòi và những khó khăn trong công việc cần giải quyết.
  • Hàng tháng lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng.
  • Thống kê và tổng hợp báo cáo số liệu khi có yêu cầu.
  • Lập các báo cáo bán hàng, công nợ định kỳ (ngày, tuần, tháng)
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
  • Đảm bảo chính xác về số liệu báo cáo.
  • Tuyệt đối bảo mật thông tin.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA
0972813594
pnsapa1@gmail.com
87 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, TP.HCM

Tuyển dụng - Tp. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

Back to Top