Kế toán bán hàng

09:58 01/08/2018 555

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán
Tp. Hồ Chí Minh
 • Nhận, kiểm tra chứng từ bán hàng nhận từ phòng kinh doanh: giá bán, chính sách chiết khấu, khuyến mãi, chữ ký có đầy đủ và đúng quy định, phân loại chứng từ bán hàng và định khoản nhập vào phần mềm Misa.
 • Kiểm tra theo dõi, lưu trữ thẻ khách hàng.
 • Sắp xếp lưu trữ chứng từ, tài liệu kế toán theo quy định.
 • Lập các chứng từ thu tiền công nợ khách hàng.
 • Kiểm tra, đối chiếu và thu hồi công nợ.
 • Quản lý chặt chẽ công nợ phải thu khách hàng.
 • Kiểm tra chiết khấu NVTT, cộng tác viên.
 • Theo dõi các hợp đồng mua bán, gia công sản phẩm.
 • Luôn chủ động thực hiện các thủ tục thu hồi công nợ khi gần, đến và đã quá hạn nợ.
 • Báo cáo kịp thời tình hình công nợ khó đòi và những khó khăn trong công việc cần giải quyết.
 • Hàng tháng lập biên bản đối chiếu công nợ với khách hàng.
 • Thống kê và tổng hợp báo cáo số liệu khi có yêu cầu.
 • Lập các báo cáo bán hàng, công nợ định kỳ (ngày, tuần, tháng)
 • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
 • Đảm bảo chính xác về số liệu báo cáo.
 • Tuyệt đối bảo mật thông tin.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA
0972813594
pnsapa1@gmail.com
87 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, TP.HCM

Tuyển dụng - Tp. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

Back to Top