Kế toán thanh toán

14:06 18/04/2018 193

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán
Tp. Hồ Chí Minh
  • Kế toán thanh toán: kiểm soát các nghiệp vụ phát sinh liên quan công nợ phải thu-phải trả, ngân quỹ, gồm:

 

  • Kiểm soát chứng từ, nội dung thanh toán, thực hiện thủ tục tín dụng NH, bảo hiểm.
  • Thực hiện bút toán định khoản.
  • Giao dịch ngân hàng, đảm bảo khớp số liệu.
  • Quản lý quỹ tiền mặt.
  • Theo dõi, thanh toán công nợ nhà cung cấp, quản lý chứng từ về cấn trừ công nợ
  • Báo cáo thu chi, tạm ứng
  • Theo dõi để nhận đầy đủ Sổ phụ tất cả ngân hàng thuộc hệ thống của Tiệp Phát
  • Quản lý và theo dõi chứng từ, chi phí nhập khẩu

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NANO HỢP NHẤT APA
0972813594
pnsapa1@gmail.com
87 Đào Duy Anh, P9, Phú Nhuận, TP.HCM

Tuyển dụng - Tp. Hồ Chí Minh

Tuyển dụng - Tài chính / Kế toán / Kiểm toán

Back to Top
Like để xem nhiều thông tin hơn
Like một lần, xem tin mãi !!!