UBND TP.Cần Thơ thông báo xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2016-2017

20:13 18/09/2016 9090
Tuyển dụng -

UBND TP.Cần Thơ thông báo xét tuyển viên chức giáo viên năm học 2016-2017

tb-2047-tccb-kem-bang-tong-hop-nhu-cau-bien-che-page-001

tb-2047-tccb-xet-tuyen-vien-chuc-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-thuoc-so-gddt-signed-page-001

tb-2047-tccb-xet-tuyen-vien-chuc-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-thuoc-so-gddt-signed-page-002

tb-2047-tccb-xet-tuyen-vien-chuc-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-thuoc-so-gddt-signed-page-003

tb-2047-tccb-xet-tuyen-vien-chuc-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-thuoc-so-gddt-signed-page-004

tb-2047-tccb-xet-tuyen-vien-chuc-lam-viec-tai-cac-don-vi-su-nghiep-thuoc-so-gddt-signed-page-006

Nguồn tin: Cantho.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Back to Top
Like để xem nhiều thông tin hơn
Like một lần, xem tin mãi !!!