Xin viec

09:27 08/03/2018 1501

THÔNG TIN TÌM VIỆC

Tìm việc - Bán hàng| Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn| Lao động phổ thông
Tp. Cần Thơ

Tìm việc lam ổn định lâu dài ......


 

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lê phước điền
01646529336
Dienbonbon@gmail.com
Cách mạng tháng8 ninh kiều TP cần thơ

Tìm việc - Tp. Cần Thơ

Tìm việc - Bán hàng| Du lịch / Nhà hàng / Khách sạn| Lao động phổ thông

Back to Top